Dzisiaj 29 Maj 2023    |    Imieniny Magdalena, Teodozja, Maria

Ostatnia Wieczerza

 

Ikona przedstawia Ostatnią Wieczerzę w chwili,

 

gdy Chrystus wypowiedział właśnie słowa: "Za-

 

prawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was

 

Mnie zdradzi” (J 13,21).

 

 

 

Spoglądając na siebie, uczniowie pytają, kto jest

 

zdrajcą. Piotr daje znak siedzącemu blisko Jezusa

 

Janowi i mówi do niego: "Kto to jest? O kim

 

mówi?”. Chrystus odpowiada: "Ten, który ze Mną

 

rękę zanurza w misie, on Mnie zdradzi” (Mt 26,

 

23). Zdrajcą jest więc Judasz. Jego szaty są koloru

 

błękitnego i czerwonego. Są lśniące i wystawne,

 

symbolizując miłość do świata i jego chwały.

 

Oto dokonuje się Misterium Paschalne: Chrystus

 

przygotowuje się do przejścia z tego świata do Oj-

 

ca. On jest Barankiem "poprowadzonym na zabi-

 

cie, wieczorem złożonym w ofierze”, jak mówi w

 

Homilii paschalnej Meliton z Sardes. Czarny

 

płaszcz, którym jest okryty, wskazuje na Jego

 

mękę i śmierć - jest noc. Chrystus wchodzi w ciem-

 

ności grzechu, biorąc na siebie zdradę, wrogość i

 

odrzucenie.

 

Na stole znajdują się znaki Eucharystii: kielich z

 

winem i chleb. "To jest Ciało moje, to jest moja

 

Krew”. Chleb przaśny nie jest już tylko znakiem wyz-

 

wolenia z niewoli egipskiej, jak dla Izraelitów, ale jest

 

Ciałem Chrystusa, wydanym za wszystkich ludzi.

 

Podobnie kielich wina nie jest tylko znakiem wejścia

 

do ziemi Kanaan. Jest Krwią Nowego Przymierza

 

wylaną za wszystkich na odpuszczenie grzechów.

 

Eucharystia włącza zatem każdego chrześcijanina

 

w Paschę Chrystusa, w Jego przejście ze śmierci do

 

Życia Wiecznego.