Dzisiaj 29 Maj 2023    |    Imieniny Magdalena, Teodozja, Maria

Ukrzyżowanie

 

 

 

Miłość bierze na siebie grzech świata, aby prze-

 

baczyć każdemu grzesznikowi.

 

Krzyż jest drzewem życia zasadzonym na

 

Kalwarii. Syn Boży staje przed Ojcem jako Syn

 

Człowieczy: "Oto Człowiek” (J 19, 5). Boskość

 

zostaje przyćmiona. Bóg-Człowiek utożsamia się Z

 

pierwszym Adamem, ale "Nowy Adam” będzie

 

posłuszny aż do śmierci.

 

U stóp krzyża znajduje się czarna pieczara, w

 

której spoczywają kości Adama. Wszak Golgota

 

to "Miejsce Czaszki”. W prarodzicu cała ludzkość

 

zostaje obmyta przez krew Chrystusa.

 

Na krzyżu wypełniają się słowa Ewangelii: "Lisy

 

mają nory i ptaki powietrzne - gniazda, lecz Syn

 

Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł

 

oprzeć” (Mt 8, 20). Jezus skłoni swą głowę na

 

krzyżu, posłuszny woli Ojca. Jego otwarte ramiona

 

są znakiem całkowitego oddania.

 

Maryja i Jan stoją pod krzyżem. Ikona ukazuje

 

chwilę, w której Chrystus mówi do Maryi:

 

"Niewiasto, oto syn Twój”, a do ucznia: "Oto Mat-

 

ka twoja” (J 19, 26-27).

 

 

 

 

 

Maryja wyciąga ręce w geście przyjęcia: w Janie

 

otrzymuje wszystkich chrześcijan. Jej łono, które

 

nosiło Syna Bożego, teraz nosi każdego z nas. Jest

 

naszą Matką. Z pochyloną głową i przymkniętymi

 

oczami zdaje się powtarzać: "Oto Ja służebnica

 

Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”

 

(Łk 1, 38).

 

 

 

Ojcowie Kościoła nazywają Maryję pierwszą

 

męczennicą, ponieważ uczestniczyła Ona

 

całkowicie w Męce Syna. W istocie, zgodnie z pro-

 

roctwem Symeona Jej duszę przeniknie miecz.

 

Oddaje ona Świętego, aby otrzymać grzesznika.

 

W tle znajdują się mury Jeruzalem. Jezus jest

 

Mężem boleści, na którego spadły wszystkie

 

grzechy ludu. Cierpiał poza murami miasta, niosąc

 

ze sobą chwałę świątyni: oddaje On prawdziwą

 

cześć Bogu w nowej świątyni, jaką jest Jego

 

ukrzyżowane z miłości do nas ciało.