Dzisiaj 29 Maj 2023    |    Imieniny Magdalena, Teodozja, Maria

Zdjęcie z krzyża

 

 

 

Siódmego dnia, w szabat, Bóg odpoczął ukończy-

 

wszy wszystkie swoje dzieła (por. Rdz 2,2).

 

 

 

Gdy "szabat się rozjaśniał” (Łk 23, 54), Chrystus

 

został zdjęty z krzyża. Wypełnił wszystkie swoje

 

dzieła i odpoczywa pogrążony w śnie śmierci. Jego

 

ciało nosi znaki biczowania, ma otwarty bok, "są

 

przebite Jego ręce i nogi” - oto słabość Boga, Jego

 

odpowiedź na wszelkie cierpienie i wszelkie zło.

 

Ciało to, złożone w ofierze, otoczone jest głęboką

 

czcią: św. Jan całuje rękę; Józef z Arymatei, stojąc,

 

zwraca się w kierunku Chrystusa; głęboko pochy-

 

lony nad Panem Nikodem obejmuje Jego stopy.

 

Maryja trzyma na swoim łonie głowę Jezusa i z

 

matczyną czułością opiera na niej twarz: dwa

 

oblicza splatają się i łączą w jednym akcie miłości.

 

Przeżywa ból z powagą i spokojem. Ona jedyna

 

ma otwarte oczy; patrzy w niebo. Jej wzrok jest

 

pełen wiary wznoszącej się ku Ojcu.

 

 

 

Znajdująca się za Maryją grupa wstrząśniętych

 

pobożnych kobiet wyobraża dramat ludzkości

 

przeżywany wobec pytań stawianych przez cier-

 

pienie, niesprawiedliwość i śmierć.

 

Porzucone przed kamieniem grobowym płótno, w

 

które zostanie owinięte ciało Jezusa, jest już zą-

 

powiedzią Jego zmartwychwstania.

 

 

 

Centralnym i górującym nad całą ikoną ele-

 

mentem jest czarny, nagi krzyż, symbolizujący

 

śmierć Chrystusa. Według tradycji jest on

 

wezwaniem skierowanym do każdego chrześcijanina,

 

aby na niego wszedł. Krzyż oczekuje na każdegoz

 

nas, abyśmy mogli pójść w ślady Sługi. Bóg przygo-

 

tował go jako ołtarz, ażeby chrześcijanin - alter

 

Christus - w każdym pokoleniu obwieszczał Mis-

 

terium Paschalne.