Dzisiaj 29 Maj 2023    |    Imieniny Magdalena, Teodozja, Maria

Zstąpienie do piekieł

 

 

 

Chrystus umarł i zstępuje do piekieł. W ciszy Wielkiej

 

Soboty ziemia trwa w bólu, ale w Otchłani jest już

 

Pascha. Chrystus zstępuje tam jako słońce, które na

 

zawsze rozprasza mroki śmierci.

 

 

 

Ikona przedstawia to, co wyśpiewuje Jutrznia

 

Wielkiej Soboty w liturgii wschodniej: "Ty

 

zstąpiłeś na ziemię, aby zbawić Adama, lecz nie

 

znajdując go na ziemi, o Panie, poszedłeś go

 

szukać do Otchłani”.

 

 

 

Miłość oddała się bezinteresownie i całkowicie, by

 

szukać zagubionej owcy; zeszła aż do głębin

 

piekieł, aby wyrwać całą ludzkość z niewoli

 

grzechu i śmierci i wprowadzić ją na ucztę we-

 

selną, do raju.

 

 

 

Chrystus przeszedł przez śmierć, którą symbolizu-

 

je czarny krąg, i teraz - wpisany w dwie rajskie

 

sfery - chwyta Adama i pociąga go do siebie. Jest

 

to spotkanie pierwszego i drugiego Adama: Nowy

 

Adam zwraca pierwszemu podobieństwo do Bo-

 

ga. "Ponieważ bowiem przez człowieka [przyszła]

 

śmierć, przez człowieka też [dokona się]

 

zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umie-

 

rają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni”

 

 

 

(1 Kor 15, 21-22). Naprzeciw Adama znajduje się

 

Ewa, matka wszystkich żyjących. Ona także

 

wyciąga ręce do Zbawiciela. Jej dłonie są zakryte,

 

ponieważ dotykały zakazanego owocu. Chrystus

 

Król ma złote szaty, jaśniejące boską chwałą. Jego

 

postać góruje nad Otchłanią; pod Nim upadają

 

złamane bramy piekieł.

 

 

 

Dwie grupy postaci przedstawiają proroków i

 

sprawiedliwych oczekujących Zbawiciela. Z lewej

 

strony rozpoznać można króla Dawida, króla Sa-

 

lomona i Daniela z babilońskim nakryciem głowy.

 

Bliżej Jezusa stoi Jan Chrzciciel, powtarzający gest

 

świadectwa. Po prawej znajduje się Mojżesz z

 

tablicami Prawa, Abraham z pomarszczonym

 

obliczem oraz Noe w szatach mieniących się

 

kolorami tęczy; są oni świadkami Przymierza.

 

Wszyscy rozpoznają Pana, w którym pokładali

 

nadzieję: w Nim wypełnia się Prawo i obietnice.

 

"Wyprowadź mnie z więzienia, bym dziękował

 

Twojemu imieniu. Otoczą mnie sprawiedliwi, gdy

 

dobroć mi okażesz” (Ps 142, 8). Chrystus Wyba-

 

wiciel obwieszcza więźniom Dobrą Nowinę.

 

Każdy chrześcijanin uczestniczy w tej apostolskiej

 

gorliwości, troszcząc się o los tych wszystkich,

 

którzy na tym świecie pogrążeni są w Otchłani,

 

mieszkają w mroku i cieniu śmierci.