Dzisiaj 29 Maj 2023    |    Imieniny Magdalena, Teodozja, Maria

III ZAKON ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU

 

 

 

Stowarzyszenia, których członkowie, ży-jąc w świecie, uczestniczą w duchu jakie-goś instytutu zakonnego, pod wyższym kierownictwem tegoż instytutu prowadzą życie apostolskie i zdążają do chrzęści-jańskiej doskonałości, nazywają się trze-cimi zakonami lub otrzymują odpowiednią nazwę” (kanon 303 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.).

 

Początki Franciszkańskiego Zakonu Świe-ckich sięgają roku 1221, w którym
św. Franciszek wychodząc naprzeciw potrzebom Kościoła i ludzi świeckich żyjących w rodzinach, zaproponował im nową formę życia ideałami Ewangelii, nazywając ich 
Braćmi i Siostrami od Pokuty.

Pierwsze wspólnoty III Zakonu Św. Franciszka na ziemiach polskich powstały po przybyciu franciszkanów I Zakonu do Wrocławia w roku 1236 i do Krakowa w roku 1237. Przez cały okres średniowiecza oraz w ciągu dalszych wieków
III Zakon Św. Franciszka był bardzo liczny, zrzeszając osoby różnych stanów
i zawodów, w tym duchownych diecezjalnych, biskupów, kardynałów oraz papieży.

Rozwijające się nieustannie dzieła apostolskie prowadzone przez III Zakon
św. Franciszka
 upadły w okresie międzywojennym lub zostały administracyjnie zlikwidowane w okresie okupacji hitlerowskiej i terroru stalinowskiego. Po
II wojnie światowej, w okresie stalinizmu III Zakon nie mógł oficjalnie istnieć, lecz dzięki modlitwie tych, którzy ocaleli oraz wsparciu życzliwości kapłanów, przetrwał ten trudny okres.

Odrodzenie III Zakonu, już jako Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, nastąpiło po II Soborze Watykańskim, na podstawie zatwierdzonej przez Ojca Świętego Pawła VI Reguły FZŚ.

 

Zasady życia franciszkanów świeckich

REGUŁĄ życia franciszkanów Świeckich jest zachowywanie Ewangelii Jezusa Chrystusa przez naśladowanie św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi. Natchnieni przez św. Franciszka i z nim powołani do odnowy Kościoła franciszkanie świeccy starają się dążyć do doskonałości przez:

  • kształtowanie na wzór Pana Jezusa swojego sposobu myślenia poprzez całkowitą i doskonałą przemianę wewnętrzną, którą Ewangelia nazywa „nawróceniem”,
  • oczyszczanie serca ze złych skłonności, żądzy posiadania i panowania,
  • budowanie braterskiej wspólnoty i ewangelicznego świata w każdej sytuacji,
  • walkę z pokusami szerząc w środowisku pracy i w domu pojęcie powszechnego dobra i braterstwa,
  • niesienie ludziom radości i nadziei w każdym czasie i w każdym miejscu,
  • żarliwą modlitwę: indywidualną i wspólnotową,
  • czynienie miłosierdzia jak: bezinteresowne uczynki dla biednych 

    i potrzebujących.

 

 

 

Rodzinę Franciszkańską przy naszej Parafii tworzy 17 sióstr i braci. Funkcję Siostry Przełożonej pełni obecnie Pilecka Pelagia.
W każdą trzecią niedzielę miesiąca o godz. 15
00 Wspólnota III-go Zakonu św. Franciszka
z Asyżu zbiera się w domu parafialnym na wspólnej modlitwie, rozważaniu słowa Bożego, wspólnych odczytach związanych z Rodziną Franciszkańską i wspólnych rozmowach.