Dzisiaj 24 Maj 2024    |    Imieniny Joanna, Zuzanna, Milena

Sakramenty

Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją (KKK 1131)

Sakramenty święte przeznaczone są dla żywych i dla wierzących.
W Kościele katolickim uznaje się siedem sakramentów. Są to:
- chrzest (łac. baptisma)
- bierzmowanie (confirmatio)
- Eucharystia (Komunia Święta) (Eucharistia)
- pokuta (spowiedź, sakrament pokuty i pojednania) (paenitentia)
- namaszczenie chorych (unctio infirmorum)
- święcenia (kapłaństwo) (sacri ordines)
- małżeństwo (matrimonium)